10 k Saint Denis 2018

10 k Saint Denis 2018

RANK

BIB
NAME
TIME

CHIP TIME

GENDER
CAT
PL.CAT

+

1 7 Albert CHEMUTAI 00:28:45 M Juniors
2 6 Geoffrey KORIR 00:28:53 M Espoirs
3 1795 Birhanu DELELE 00:29:12 M Seniors
4 1794 AYAYE GOJJAM BELAYNEH 00:29:15 M Seniors
5 2 Jaouad TOUGANE 00:29:23 M Seniors
6 1 Haymanot ALEW 00:29:28 M Espoirs
7 4 Mouhcine OUTALHA 00:29:30 M Espoirs
8 3 Jaouad CHEMLAL 00:29:38 M Seniors
9 10 Vincent NCHONGU 00:29:41 M Espoirs
10 9 Vasil KOVAL 00:29:54 M Seniors
11 8 Elisah WEMA 00:30:49 M Juniors
12 54 Joyce JEPKEMOI 00:32:17 F Seniors
13 56 Susan JEPTOO 00:32:29 F Seniors
14 52 Karolina JARZYNSKA 00:32:36 F Seniors
15 55 Léonidah MOSOP 00:32:39 F Seniors